KVALIFIKOVANÍ TOPENÁŘI PRO DOTACE A REVIZE KOTLŮ

Pořizujete kotel na biomasu, solární systém, tepelné čerpadlo nebo potřebujete revizi kotle? Vybírejte pouze topenáře, kteří mají potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci nebo kontrolách kotlů.

Povinné zkoušky pro montážníky OZE dle z. 406

Změny, které přinesl zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, se týkají m.j. povinností spojených s instalací kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel a zavádí pojem „Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE“.

Obor vytápění zažívá výrazné změny nejen na straně tepelných zdrojů, ale také na straně montáží a instalací. Aktuální je i povinnost zkoušek z profesních kvalifikací pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.. Podrobně si popíšeme dopady § 10d zákona o hospodaření energií, který zavádí pojem „Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE“.

Vznik profesních kvalifikací a systému osvědčování z pohledu Evropy

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE po celém světě se pochopitelně také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo nejsou zcela funkční. Evropská komise proto do své směrnice 2009/28/ES (celým názvem Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů) přidala následující nařízení:
„Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2012 byly zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.“

Nové profesní kvalifikace a povinnost zkoušek v české legislativě

Na směrnici 2009/28/ES zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (novelizován zákony č. 318/2012 Sb., č. 310/2013 Sb. a č. 103/2015 Sb.) který zavádí v § 7 povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d.

Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace a od 1. července 2015 je povinnost zúžena pouze na všechny dotované instalace (novelizací zákonem č. 103/2015 Sb.).


» celý článek najdete na TZB-info.cz