KVALIFIKOVANÍ TOPENÁŘI PRO DOTACE A REVIZE KOTLŮ

Pořizujete kotel na biomasu, solární systém, tepelné čerpadlo nebo potřebujete revizi kotle? Vybírejte pouze topenáře, kteří mají potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci nebo kontrolách kotlů.

Jak na zkoušky montážníků a instalatérů

Naše zkušebna zve další zájemce o profesní kvalifikace dle zákona 406/2000 Sb. Úspěšně jsme prozkoušeli již více jak 1200 topenářů, montážníků a instalatérů kotlů na biomasu, solárních systémů, tepelných čerpadel a dalších zdrojů využívajících OZE. Uchazeči jsou u nás současně proškoleni a seznámeni s novinkami v oboru.

Zkoušky z profesních kvalifikací jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinné pro instalaci všech dotovaných zdrojů využívajících OZE. Týkají se tedy kotlů a kamen na pelety, kotlů a kamen na dřevo, tepelných čerpadel i solárních systémů. Zkušebna získala akreditaci od MPO jako první svého druhu, v souběhu profesí a komplexním přístupu je jedinou a bezesporu největší zkušebnou v ČR.

Profesní kvalifikační zkoušky jsou vyžadovány podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií. Od začátku roku 2015 jsou zavedeny nové kvalifikační standardy, kdy instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů může provádět jen osoba k tomu pověřená. Montážníkům, kteří instalují zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie, nyní nestačí k oprávněnému vykonávání činnosti živnostenský list. Musí mít také potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci.

Zajišťujeme zkoušky těchto profesních kvalifikací