KVALIFIKOVANÍ TOPENÁŘI PRO DOTACE A REVIZE KOTLŮ

Pořizujete kotel na biomasu, solární systém, tepelné čerpadlo nebo potřebujete revizi kotle? Vybírejte pouze topenáře, kteří mají potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci nebo kontrolách kotlů.

Povinnost profesních kvalifikací pro topenáře

Úspěšné absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace je povinnost pro vykonávání činnosti od 1. 1. 2015 dle zákona č. 406/2000 Sb. Novela tohoto zákona ukládá povinnost zajištění instalace jakéhokoliv zdroje využívajícího OZE pouze osobou, která je držitelem (absolventem) příslušné profesní kvalifikace v případě instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. 

Absolvování profesních kvalifikací je nutné pro instalaci zdrojů vytápění např. v programech:

Získáním příslušné profesní kvalifikace navíc budete mít konkurenční výhodu oproti osobám bez potřebné profesní kvalifikace. Každá zkouška se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je celodenní (6 až 8 hodin podle druhu profesní kvalifikace).

Jsou zkoušky z profesních kvalifikací povinné?

Zkoušky z profesních kvalifikací musí mít od 1. ledna 2015 povinně dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií každý montážník, který instaluje jakýkoliv zdroj využívající OZE. Od 1. července 2015 se tato plošná povinnost redukuje pouze na veškeré dotované zdroje využívající OZE. Každý měsíc přibývá cca 150 nových absolventů zkoušek z příslušných profesních kvalifikací. Absolvování zkoušky z profesní kvalifikace je možné v naší zkušebně.