KVALIFIKOVANÍ TOPENÁŘI PRO DOTACE A REVIZE KOTLŮ

Pořizujete kotel na biomasu, solární systém, tepelné čerpadlo nebo potřebujete revizi kotle? Vybírejte pouze topenáře, kteří mají potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci nebo kontrolách kotlů.

Kurzy profesních kvalifikací

Obor vytápění zažívá výrazné změny nejen na straně tepelných zdrojů, ale také na straně montáží a instalací. Tyto změny přinesl zákon č. 406/2000 S. o hospodaření energií a týká se m.j. povinností spojených s instalací kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel a zavádí pojem „Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE“.

Vznik profesních kvalifikací a systému osvědčování z pohledu Evropy

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE po celém světě se pochopitelně také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto do své směrnice 2009/28/ES (celým názvem Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů) přidala následující nařízení:
„Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2012 byly zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.“

Kurzy z profesních kvalifikací

Pro úspěšné zvládnutí zkoušek je doporučeno předem absolvovat speciáoní kurz, kde získá uchazeč znalosti a ucelené informace z příslušných typů zařízení využívajících OZE. Zájemci o kurzy se mohou přihlásit na tomto webu.

Členění a typy kurzů

• Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) – platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů
• Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) – platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy
• Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H) – platí pro instalace teplovodních kamen a krbových vložek využívajících biomasu
• Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů tepelných čerpadel – vzduch/voda, vzduch/voda i země/voda
• Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) – platí pro instalace fotovoltaických panelů a systémů