KVALIFIKOVANÍ TOPENÁŘI PRO DOTACE A REVIZE KOTLŮ

Pořizujete kotel na biomasu, solární systém, tepelné čerpadlo nebo potřebujete revizi kotle? Vybírejte pouze topenáře, kteří mají potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci nebo kontrolách kotlů.

Potřebuji zkoušku

Jak získat zkoušku z profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Každá profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8 hodin podle druhu profesní kvalifikace.

Zkoušky probíhají v autorizované zkušebně v Heřmanově Městci, která je situována do středu ČR. Zde probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na kotle na biomasu, teplovodní kamna na biomasu, solární systémy a tepelná čerpadla. Zkušebnou již prošlo přes 1000 absolventů. Některé zkoušky také probíhají u našich partnerů.

Přihlásit se na zkoušku

Ve zkušebně v Heřmanově Městci se snažíme přinést uchazečům další přidanou hodnotu k profesním zkouškám. Uchazeč zde kromě vlastní zkoušky také projde školením a je seznámen s novinkami z konkrétního oboru vytápění a s aktuálními podmínkami dotací. Výstupem při úspěšném absolvování zkoušky je pouze u nás kromě vydání osvědčení také několik bonusů. Těmi jsou:

 

Přihlásit se na zkoušku

 

Místo konání zkoušky

Restaurace MARINA
Pokorného 437, 538 03 Heřmanův Městec
umístění na mapě » ZDE

 

(některé zkoušky probíhají u našich partnerů ROJEK, ATMOS a dalších)


 

Harmonogram zkouškyÚčastnický poplatek

Cena za celodenní školení a zkoušku obsahuje náklady za státní zkoušku dle zákona č. 406/2000 Sb., manipulační poplatek, oběd a občerstvení, vystavení osvědčení, zavedení do databází a vyhledávačů, vydání bonusů.

» celkem 5 000 Kč bez DPH

Sleva 2000 Kč na účastnický poplatek, pokud je to vaše 3. nebo 4. profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. u nás nebo v partnerské zkušebně ATMOS v Bělé pod Bezdězem.

» cena po slevě 3 000 Kč bez DPHPrůběh zkoušek a některá doporučení

Celodenní zkouška z profesní kvalifikace je složena z písemného testu, praktického předvedení a ústní zkoušky. Je potřeba splnit alespoň 75 % otázek a současně v každé zkoušené oblasti uspět minimálně na 50 %. Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysokou pravděpodobnost na úspěšné absolvování kompletní zkoušky.

Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

Přihlásit se na zkoušku