KVALIFIKOVANÍ TOPENÁŘI PRO DOTACE A REVIZE KOTLŮ

Pořizujete kotel na biomasu, solární systém, tepelné čerpadlo nebo potřebujete revizi kotle? Vybírejte pouze topenáře, kteří mají potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci nebo kontrolách kotlů.

Potřebuji zkoušku

Jak získat zkoušku z profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Každá profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8 hodin podle druhu profesní kvalifikace.

Zkoušky probíhají ve specializovaných zkušebnách s autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu. V Kostelci nad Orlicí v sídle firmy Rojek probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na kotle na biomasu a teplovodní kamna na biomasu, v Načešicích u Heřmanova Městce probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací solární termické systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Zkušebnami již prošlo 2000 absolventů.

Přihlásit se na zkoušku

Ve zkušebnách se snažíme přinést uchazečům další přidanou hodnotu k profesním zkouškám. Uchazeč zde kromě vlastní zkoušky také projde školením a je seznámen s novinkami z konkrétního oboru vytápění a s aktuálními podmínkami dotací. Výstupem při úspěšném absolvování zkoušky je pouze u nás kromě vydání osvědčení také několik bonusů v podobě zápisů do vyhledávače držitelů profesních kvalifikací a slevové vouchery od dodavatelé tepelné techniky.

Mimo to uchazeči dostanou školení ke kotlíkovýcm dotacím (resp. nové zelené úsporám) a zdarma oběd a občerstvení během zkoušek.

 

Místo konání zkoušek

ROJEK a.s.
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
umístění na mapě » ZDE

 

Harmonogram zkouškyÚčastnický poplatek

Cena za celodenní školení a zkoušku obsahuje náklady za státní zkoušku dle zákona č. 406/2000 Sb., manipulační poplatek, oběd a občerstvení, vystavení osvědčení, zavedení do databází a vyhledávačů, vydání bonusů.

» celkem 5 000 Kč bez DPH

Sleva 2000 Kč na účastnický poplatek, pokud je to vaše 3. nebo 4. profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. v jekékoliv naší zkušebně.

» cena po slevě 3 000 Kč bez DPHPrůběh zkoušek a některá doporučení

Celodenní zkouška z profesní kvalifikace je složena z písemného testu, praktického předvedení a ústní zkoušky. Je potřeba splnit alespoň 75 % otázek a současně v každé zkoušené oblasti uspět minimálně na 50 %. Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysokou pravděpodobnost na úspěšné absolvování kompletní zkoušky.

Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

Upozorňujeme, že jedna osoba nemůže vykonávat více zkoušek z profesních kvalifikací v jeden termín. Spojit do jednoho dne lze pouze zkoušky 36-149-H a 36-148-H (kotle a kamna).

Přihlásit se na zkoušku